Tylko tyle

Pitagoras nic nie robił, tylko myślał o trójkątach.