Lem Stanisław

Bądź dobrej myśli, bo po co być złej (Stanisław Lem).