Akcent poboczny

  • Nieco słabszy akcent padający na pierwszą sylabę wyrazu, który w języku polskim, obok akcentu głównego mają wyrazy składające się z więcej niż trzech sylab.
  • Przykłady: wielowyrazowy, odpowiedzialność.
  • Wyrazy wielosylabowe mogą mieć więcej akcentów pobocznych niż jeden.