Akcent ruchomy

  • Akcent zmieniający swe miejsce w zależności od wyrazu lub formy.
  • Akcent może być ruchomy funkcjonalnie lub mechanicznie.
  • Akcent ruchomy funkcjonalnie występuje w języku rosyjskim (np. ruki = ręki w dopełniaczu l. poj., jest też forma ruki = ręce w mianowniku l. mn.).
  • Acent ruchomy mechanicznie funkcjonuje w języku polskim, np. ogrodnik, ogrodnika, ogrodnikowi.