Akcent stały

  • Typ akcentu, który pod względem fonetycznym pada zawsze na określoną sylabę wyrazu.
  • W aspekcie morfologicznym towarzyszy określonej cząstce morfologicznej tego wyrazu.
  • W języku polskim akcent jest staly pod względem fonetycznym, ale ruchomy pod względem morfologicznym.