Zestrój akcentowy

  • Jednostka mowy składająca się z jednej lub kilku sylab, należących do jednego lub kilku wyrazów, ale zawsze o jednym głównym akcencie.
  • Zestrojem akcentowym może więc być tylko jeden wyraz, np. biały, książka lub parę wyrazów, z których tylko jeden jest akcentowo samodzielny, np. po szkole, słucham go.
  • Zestaw może też obejmować akcent główny i poboczne w wyrazach składających się z większej ilości sylab, np. bibliotekarstwo, nieproporcjonalny.