Alternacja

  • Alternacja to inaczej oboczność.
  • Pochodzi od łac. alternatio = wymiana, wymienność.
  • Dotyczy powtarzającej sie seryjnie wymianie głosek różnych fonetycznie lub pokrewnych etymologicznie.
  • Wymiana ta pojawia się w morfemach i tematach fleksyjnych wyrazów.
  • Przykłady: wieziesz – wiozę, wianek – wieniec, zwrot – zwrócę.