Alternacyjny szereg

  • Grupa fonemów (samogłosek lub spółgłosek) wymieniających się w sposób regularny w tym samym miejscu tego samego morfemu.
  • Przykłady: miara – mierzyć, ręka – ręczny – ręce.