Analiza gramatyczna

  • Rozbiór, rozłożenie, podział wyrazu, zdania lub okresu na elementy fonetyczne (dźwiękowe), formy fleksyjne, słowotwórcze, składniowe.
  • Określenie roli i funkcji poszczególnych form.