Analiza stylistyczna

  • Rozbiór tekstu literackiego na elementy wyrazowe, frazeologiczne, fonetyczne oraz na formy fleksyjne, słowotwórcze i składniowe.
  • Dokonuje się jej ze względu na ich celowość, sugestywną wartość i przydatność do wyrażania zawartych w tekście  myśli i uczuć.