Wskazanie

Jeśli widzisz kogoś odpoczywającego, pomóż mu.