Bohater utworu

Bohater utworu, postać literacka, fikcyjna, występująca w świecie przedstawionym w utworach epickich i dramatach.

Ze względu na funkcję w utworze wskazać należy:

  • postaci główne, pierwszoplanowe, uczestniczące we wszystkich wydarzeniach,
  • postaci drugoplanowe, wplecione w przebieg niektórych wydarzeń,
  • postaci epizodyczne, bez wpływu na przebieg najważniejszych wydarzeń.

Ze względu na rolę w kształtowaniu fabuły wskazać należy|:

  • postaci pasywne, nie zmieniają się w toku akcji, ich losy zależą od zaistniałych okoliczności,
  • postaci aktywne, podlegają przemianom ww toku akcji, a ich działania i decyzje wpływają na jej przebieg.