Charakterystyka

Charakterystyka to odmiana opisu, której tematem staje się osoba rzeczywista lub postać fikcyjna, np. bohater literacki.

Obejmuje wygląd (charakterystyka zewnętrzna) oraz cechy charakteru i osobowości (wewnętrzna), wyróżnia się charakterystykę:

  • indywidualną dotyczącą jednej osoby,
  • porównawczą, mającą na celu zestawienie wyglądu, cech osobowości, zachowania i postaw co najmniej dwóch bohaterów fikcyjnych lub prawdziwych.