Charakter

 • Postać literacka, najczęściej silnie zindywidualizowana.
 • Wyposażona jest w szereg psychofizycznych cech.
 • Charakterystyczne są jej cechy moralne określające zasady jej postępowania.
 • Charakter stanowi przeciwieństwo typu postaci niezindywidualizowanej, schematycznej, bez osobowości, ginącej w tłumie.
 • Rozróżnia sie charakter statyczny i dynamiczny.
 • Statyczny ujawnia się zazwyczaj od razu, nie zmienia się pod wpływem wydarzeń, w których uczestniczy.
 • Charakter dynamiczny to określenie postaci, która kształtuje sie wraz z tokiem fabularnych utworu, przekształca się na oczach czytelnika, ujawnia też nieoczekiwanie wady lub zalety.

 • Mianem charakteru nazywany jest też krótki, narracyjny utwór, który pokazuje wyraźnie osobowość charakterologiczną bohaterów.
 • Twórcą tego typu literatury jest Teofrast, autor „Charakterów’.
 • W literaturze nowożytne formę tę uprawiali: Jean de La Bruyère (1645-1696)  czy Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort (1741-1794).
 • W Polsce  taką twórczość uprawiał m. in. Henryk Rzewuski (1791-1866), Zofia Nałkowska (1884-1954),  Kornel Filipowicz (1913-1990).