Czasowniki i ich wpływ na znaczenie i charakter tekstu

 • Czasowniki wskazujące na podmiot indywidualny:
  • nie czytam,
  • nie wierzę,
  • mam,
  • pragnę.
 • Czasowniki wskazujące na podmiot zbiorowy:
  • patrzymy,
  • podnosimy,
  • damy,
  • śpiewamy.
 • Czasowniki świadczące o narracji pierwszoosobowej:
  • spostrzegłem (że jestem sam),
  • nie pamiętam (nic więcej),
  • powiedziałem (zebranym),
  • namówiłem (rolników).
 • Czasowniki świadczące o narracji trzecioosobowej:
  • zniknął (z horyzontu),
  • pochyliły się (na uczniami),
  • wypadały  (przed całą grupą).
  • Czasowniki oznaczające „ty liryczne”:
   • będziesz (moim przyjacielem).