CV

CV

Co to jest CV?

Skrót CV pochodzi od łacińskiego Curriculum Vitae – przebieg życia (łac. curriculum bieg, tor gonitwy, rydwan) – spopularyzowana przez ogłoszenia firm międzynarodowych, forma życiorysu zawodowego, sporządzonego według określonych zasad (forma bezosobowa, układ sformalizowany). Zadaniem Twojego CV jest skłonienie czytającego do zaproszenia Cię na rozmowę kwalifikacyjną.

DATA URODZENIA –  ………………………

 

OBYWATELSTWO – ………………………

 

ADRES –   ……………………………………………………………

 

( +48  ………………………

 

EMAIL – …………………………

PROFIL ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

UMIEJĘTNOŚCI ……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

 
WYKSZTAŁCENIE

 

 

ZAINTERESOWANIA

 

 

 

  ………………………………………………………………….………
  ……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….