Podanie

Podanie – pismo urzędowe, którego treścią jest prośba, żądanie, odwołanie lub zażalenie w postępowaniu administracyjnym. Jest formą wypowiedzi mającą stałą formę językową i kompozycyjną

Jak pisać podanie?

  • W lewym górnym rogu wpisujemy imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu.
  • W prawym górnym rogu piszemy miejscowość i datę (dzień, miesiąc, rok) złożenia podania.
  • Po prawej stronie, pod danymi osobowymi i datą złożenia podania, piszemy, do kogo jest skierowane to podanie.
  • Na środku piszemy wielkimi literami: PODANIE.
  • Pod tym napisem powinna się znaleźć treść podania. Najpierw piszemy jasno i zwięźle, o co prosimy w podaniu. Następnie wyjaśniamy, dlaczego chcemy uzyskać daną rzecz lub dlaczego dana sprawa powinna zakończyć się tak, jak o to prosimy w podaniu.
  • Pod treścią podania, na dole po prawej stronie, piszemy zwrot grzecznościowy, np. z poważaniem albo z wyrazami szacunku, a pod nim umieszczamy czytelny podpis.
  • Jeżeli do podania chcemy dołączyć jakieś inne dokumenty, to musimy poniżej podpisu po lewej stronie napisać „Załączniki” i wypisać je w punktach.