Artykuł

ARTYKUŁ – forma wypowiedzi publicystycznej, każdy tekst umieszczony w gazecie.

CEL ARTYKUŁU: dostarczenie informacji na temat jakichś wydarzeń, interesujących czytelnika; autor artykułu może też przedstawić swoją opinię na jakiś temat oraz wpłynąć na opinię czytelników (krytykując bądź chwaląc jakieś zachowanie czy zjawisko)

RODZAJE ARTYKUŁÓW:

  • Notatka prasowa (zazwyczaj krótki tekst wyłącznie o funkcji informacyjnej, podpisany słowem redakcja lub inicjałami autora)
  • Sprawozdanie (relacja z jakiegoś wydarzenia)
  • Recenzja (tekst poświęcony jakiemuś wydarzeniu lub dziełu)
  • Wywiad (dokładny zapis rozmowy z daną osobą)
  • FelietonCZĘŚCI SKŁADOWE ARTYKUŁU:

 

  • TYTUŁ
  • LEAD (charakterystyczny dla dłuższych artykułów; to krótkie, dwu – , trzyzdaniowe informacje zapowiadające o czym będzie tekst, wyjaśniające przyczynę jego napisania lub intrygujący fragment tekstu; lead ma zachęcić do przeczytania artykułu)
  • ŚRÓDTEKST (to fragment artykułu, 2, 3 zdania, wyróżniony przeważnie grubą lub kolorową czcionką, który ma skłonić do dokładniejszej lektury, zaciekawić, zadziwić, zdenerwować
  • SRÓDTYTUŁ (tytuł części tekstu, znajdujący się w środku tekstu; śródtytuł musi być krótki, 2 – 4 – wyrazowy, koniecznie wyróżniony graficznie, zachowujący jednak ciągłość tekstu)
  • AKAPITY