Apel

  • Forma wypowiedzi pisemnej lub publicznej, skierowanej do danej zbiorowości.
  • Przybiera określoną formę, np. przemówiemia, plakatu, ogłoszenia czy listu otwartego.
  • Apel zawiera informacje o nadawcy, celu i odbiorcy wypowiedzi.
  • Najważniejszą jego częścią jest określene problemu, którego apel dotyczy.
  • Istotne jest również przekazanie odbiorcy informacji potrzebnych do wyrobienia sobie opinii na przedstawiany problem.
  • Ważne też, by apel dotarł do potencjalnych odbiorców, aby mogli  się do niego ustosunkować (odpowiedzieć).
  • W apelu obowiązuje stosowanie określonych form grzecznosciowych.