Artykuł

Artykuł to forma wypowiedzi publicystyczne, w zasadzie każdy tekst umieszczony w gazecie  (wydawnictwo codzienne) czy czasopiśmie (wydawnictwo periodyczne, ukazujące się w rożnych odstępach czasu). Jego celem jest dostarczenie informacji na temat jakichś wydarzeń, interesujących czytelnika, autor może również przedstawiać swoje opinie na wybrany temat, ma oczywiście, przynajmniej w pewnym sensie, wpływ na opinie swoich czytelników, przedstawiając krytykę lub pochwałę zdarzenia czy postawy.

Najpopularniejsze rodzaje artykułów to:

 • Notatka prasowa (zazwyczaj krótki tekst wyłącznie o funkcji informacyjnej, podpisany słowem redakcja lub inicjałami autora)
 • Sprawozdanie (relacja z jakiegoś wydarzenia)
 • Recenzja (tekst poświęcony jakiemuś wydarzeniu lub dziełu)
 • Wywiad (dokładny zapis rozmowy z daną osobą)
 • Felieton.

Pisząc artykuł powinniśmy pamiętać o jego budowie i zachować następujące elementy:

 • TYTUŁ (chwytliwy, ciekawy, przyciągający),
 • LEAD (charakterystyczny dla dłuższych artykułów, krótkie, dwu – , trzyzdaniowa informacje wprowadzająca w tekst, jego zadaniem jest zachęta do przeczytania artykułu),
 • ŚRÓDTEKST (to fragment artykułu, 2, 3 zdania, wyróżniony przeważnie grubą lub kolorową czcionką, który ma skłonić do dokładniejszej lektury, zaciekawić, zadziwić, zdenerwować
 • SRÓDTYTUŁ (tytuł części tekstu, znajdujący się w środku tekstu; śródtytuł musi być krótki, 2 – 4 – wyrazowy, koniecznie wyróżniony graficznie, zachowujący jednak ciągłość tekstu)
 • AKAPITY
 • TEKST WŁAŚCIWY