Artykuł prasowy

 • Podstawowe tekst dziennikarski.
 • Pojawił się w XVIII wieku.
 • To tekst dziennikarski.
 • Związany jest zazwyczaj z bieżącymi, aktualnymi wydarzeniami.
 • Dotyczy różnych dziedzin życia.
 • Istotny jest tytuł, ktory powinien przyciągnąć uwagę czytelnika.
 • Dłuższe artykuły dzielone są na części, niekiedy z nadanymi im śródtytułami.
 • Jest to niewielkich rozmiarów wypowiedź publicystyczna na aktualne w tym momencie tematy.
 • Występuje w różnych odmianach, np.
  • artykuł wstępny,
  • polemiczny,
  • dyskusyjny,
  • wyjaśniający,
  • popularnonaukowy.