Akt mowy

  • Zgodna z normami językowymi indywidualna wypowiedź.
  • Formułowana jest przez osobę mówiącą w określonej sytuacji.
  • Postrzega się go jako sumę różnych działań składających się na fakt komunikacji.