Akromonogram

  • Akros to skrajny + monogrammos  to jednoliterowy).
  • Odnosi się do utworu wierszowanego, w którym każdy następny wiersz zaczyna się taką samą literą, jaką kończy się poprzedni.