Adres

  • Rodzaj pisma manifestującego poglądy autora.
  • Może mieć charakter protestu lub wyrażać uznanie.
  • Kierowany jest najczęściej do urzędów publicznych przez jasno okreśłonego0 nadawcę.