Abecedariusz

  • Oznacza alfabetyczny i odnosi się do utworu, najczęściej poetyckiego.
  • W  abecedariuszu kolejne wyrazy lub strofy zaczynają sie od kolejnych, postępujących po sobie liter alfabetu.