Akapit tranzytywny

  • Nie wszystkie akapity zawierają wyraźnie wyodrębnioną myśl.
  • Taki jest właśnie akapit tranzytywny, nazywany także łącznikowym
  • Niektóre z nich pełnią funkcję pomocniczą i ułatwiają autorowi płynne przejście od jednej do kolejnej myśli czy refleksji.
  • Pozwalają także na zachowanie spójności.
  • Niekiedy stanowi podsumowanie rozważań na określony temat.
  • W innych przypadkach może stanowić wprowadzenie do fragmentów następujących po wprowadzeniu.
  • Cechą akapitów łącznikowych jest zwięzłość, są znacznie krótsze od pozostałych