Akapit synonimiczny

  • Jest to wyodrębniona część tekstu.
  • Stanowi parafrazę, tj. przekazanie innymi słowami, myśli znajdującej się w akapicie poprzedzającym.
  • Akapit synonimiczny tłumaczy lub interpretuje to, co znalazło się w akapicie poprzednim.