Fotografia

  • Pojęcie ma korzenie greckie, photos = światło, grapho = piszę.
  • Polega na rejestrowaniu trwałego pojedynczego obrazu za pomocą światła dzięki wykorzystaniu urządzeń technicznych:
    • aparatów fotograficznych różnego typu.
  • Pojęciem tym określa się także otrzymany w takim procesie obraz, nazywany potoczne zdjęciem.
  • Za pierwszą udaną fotografię uznaje się Widok z okna w Le Gras (Widok z okna pracowni)  wykonany w 1826 roku przez francuskiego wynalazcę Josepha Nicéphore Niépce.
  • Termin fotografia powstał 13 lat później, Anglik John Frederick Herschel określił tak proces otrzymywania trwałego obrazu i dowolnej liczby jego odbitek opracowany przez Wiliama Henry’ego Foxa Talbota.
  • Talbot naświetlił w ciemni papier powleczony jodkiem srebra, uzyskując w ten sposób obraz negatywowy, jasnym miejscom fotografowanego obiektu odpowiadał czarny osad.
  • Po naświetleniu przez ten negatyw arkusza papieru pokrytego chlorkiem srebra otrzymał obraz pozytywowy, ktory można było powielić w dowolnej liczbie odbitek.