Unknown

Rodzina to tam, gdzie każdy może być sobą i być kochanym bezwarunkowo (Unknown).