Kazimierz [patron chrześcijański]

 • Był synem królewskiej pary – Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki.
 • Żył skromnie i pobożnie.
 • Jego nauczycielem i wychowawcą był Jan Długosz.
 • Podczas nauki Kazimierz wraz z braćmi mieszkał poza Krakowem.
 • W dzieciństwie ze wszystkich zajęć szczególnie lubił modlitwę.
 • Uczestniczył w porannych mszach, a potem wędrował po szpitalach i rozdawał ubogim i chorym pieniądze.
 • Nie chciał ożenku z córką cesarza Fryderyka.
 • Chciał zachować czystość do końca życia.
 • Ze względu na stan zdrowia został zwolniony z zarządzania Koroną.
 • Zmarł 4 marca 1484 roku.
 • Pochowano go w kościele św. Stanisława w Wilnie.
 • Przy jego grobie działy się cuda.
 • Chorzy i inwalidzi odzyskiwali sprawność, nastąpiło także wskrzeszenie umarłego dziecka, ponadto wokół  grobu unosiła się przyjemna, silna woń.

 • Święty Kazimierz jest patronem:
  • Litwy,
  • młodzieży litewskiej,
  • Kawalerów Maltańskich.
 • Imię Kazimierz wywodzi się od staropolskich słów kazi = nakazuje i mir =zgoda, oznacza wprowadzającego zgodę.
 • Dzień św. Kazimierza to 4 marca.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]