Autocharakterystyka

  • Charakterystyka własnej osoby, samego siebie.
  • Przedstawienie cech charakteru, usposobienia i upodobań.
  • Może przyjąć różne formy, tj. napisać ją można w formie listu, fragmentu pamietnika itd.
  • Przed opisem warto zastanowić się nad zakresem treściowym i zgromadzić odpowiedni materiał:
  • **** dotyczący wyglądu zewnętrznego (cech wyróżniajacych z tłumu, indywidualnych, charakterystycznych),
  • **** związany z ważnymi wydarzeniami życiowymi, które odegrały istotną rolę w dotychczasowym życiu danej osoby, sposobu postrzegania świata, stosunku do ludzi, motta życiowego itd.,
  • **** uupodobań.