Autocharakterystyka

  • Charakterystyka własnej osoby, samego siebie.
  • Przedstawienie cech charakteru, usposobienia, zainteresowań  i upodobań.
  • Może przyjąć różne formy, tj. napisać ją można w formie listu, fragmentu pamiętnika itd.
  • Przed opisem warto zastanowić się nad zakresem treściowym i zgromadzić odpowiedni materiał:
    • dotyczący wyglądu zewnętrznego (cech wyróżniających z tłumu, indywidualnych, charakterystycznych),
    • związany z ważnymi wydarzeniami życiowymi, które odegrały istotną rolę w dotychczasowym życiu danej osoby, sposobu postrzegania świata, stosunku do ludzi, motta życiowego itd.,
    • upodobań.