Akapit

  • Element porządkujący wypowiedź.
  • Wyróżnia się wcięciem tekstu.
  • Każdy wyraża nową myśl i składa się najczęściej z kilku zdań.
  • Głowna myśl akapitu otwiera często wypowiedź, ale może znaleźć  się także w dalszej jego części.