Tragiczny konflikt w utworze literackim

  • Uwikłani są w niego bohaterowie dzieła.
  • Polega na konieczności dokonania wyboru między dwiema równoważnymi racjami.
  • Nieraz dotyczy sytuacji, kiedy bohater nie może unikn.ac swego przeznaczenia i ponosi klęskę.
  • Przykładem takiej bohaterki jest Balladyna z dramatu Słowackiego.
  • Bohaterka w miarę rozwoju wydarzeń uświadamia sobie, że ponosi odpowiedzialność za swe czyny.
  • Wie też, że nie może zmienić swego przeznaczenia.
  • Jest postacią tragiczna.