Zasady kompozycji tekstu

  • Kompozycja to inaczej budowa tekstu.
  • Przy budowie tekstu pamiętać należy o kilku zasadach.
  • Poszczególne jego elementy musza być logiczne, spójne i właściwie uporządkowane.
  • Istotne jest oddzielanie poszczególnych części akapitami.
  • Tekst powinien składać się ze wstępu, rozwinięcia i zakończenia  (podsumowania).
  • Często wymagane jest uzasadnienie przedstawianego stanowiska, dlatego warto używać w tym celu odpowiednich argumentów.
  • Konieczne jest zachowanie odpowiednich proporcji.