Malarstwo i jego język

  • Obrazy zawsze budzą w odbiorcy określone uczucia.
  • Jedne zachwycają, inne dostarczają negatywnych emocji.
  • Zależy to także os sposobu interpretacji otacząjącej nas rzeczywistości i pewnego „wyrobienia artystycznego”.

Język malarstwa, czyli główne środki wyrazu tej dziedziny sztuki:

  • kolor, zastosowane barwy mają wpływ na wymowę obrazu,
  • kształty, uzmysławiają realizm lub abstrakcyjność figur przedstawianych na obrazie,
  • kompozycja, daje możliwość zrozumienia układu elementów dzieła,
  • perspektywa,  pozwala na pokazanie trójwymiarowości przestrzeni,
  • faktura, uzależniona od płótna, śladów pędzla, grubości farby oraz samej techniki malarskiej,
  • światłocień- daje możliwość postrzegania trójwymiarowości elementów przedstawionych na płótnie.