Malarstwo poprzez wieki

Pojęcie malarstwo jest niezwykle szeroki i znane od zarania dziejów we wszystkich kręgach kulturowych i środowiskach, choć oczywiście podejmowało na przestrzeni wieków różną tematykę, wykorzystywało też rozmaite środki wyrazu. Dziś znawcy przedmiotu klasyfikują je uwzględniając różne aspekty i kategorie.

Okres, wiek

Krótkie objaśnienie

Początki
 • pierwsze malowidła pojawiały się na ścianach jaskiń,
 • przedstawiały sceny życia codziennego,
 • ilustrowały magiczne rytuały związane np. z dobrobytem czy płodnością,
 • dowodziły przemianom plemiennym,
III tys. p.n.e. – V wiek
 • w starożytnej Grecji i Rzymie malowano na naczyniach,
 • dziś mówi się o malarstwie wazowym  dokumentującym sceny z mitologii i życia codziennego,
 • inną formą malarstwa były freski, tj. malarstwo ścienne z tą samą tematyką,
VI – XV wiek
 • dominowała tematyka religijna,
 • przedstawiano świętych oraz sceny biblijne,
 • na obrazach było dużo symboliki wiary,
 • znacznie mniej było realizmu, rzeczywistości,
XVI wiek
 • doskonały czas rozkwitu malarstwa,
 • dzieła budziły zainteresowanie harmonią, barwą i perspektywą,
 • trójwymiarowa przestrzeń budziła zainteresowanie, podobnie jak malarstwo portretowe,
XVII wiek
 • powstawały obrazy pełne ekspresji
 • dawały poczucie odbicia rzeczywistości
 • twórcy stosowali światłocień i kontrast kolorystyczny,
 • tematyka religijna i mitologiczna była w kręgu zainteresowań malarzy,
XVIII wiek
 • powrót do antyku, uwzględnianie motywów i wzorów tamtego okresu,
 • przedstawianie scen o charakterze edukacyjno-umoralniającym powiązanych z historią starożytną i mitologią,
 • dominacja statycznych ujęć,
 • portrety cieszyły się znaczną popularnością,
 • obrazy wydawały się  spokojne i oszczędne w swym wyrazie artystycznym,
I połowa XIX wieku
 • twórcy starali się trafić do serc odbiorców,
 • chcieli poruszyć uczucia i oddać nastrój,
 • wykorzystywali motyw tajemniczości, niepokoju i tajemnicy,
 • na obrazach pojawiali się widma, upiory, cmentarze, żywioły natury,
 • poprzez dzieła artyści „toczyli walkę” z dawnymi konwenansami, nurtami i starym porządkiem społecznym,
II połowa XIX wieku
 • zaczął dominować realizm,
 • wiernie odtwarzano rzeczywistość wokół,
 • obrazy stały się ilustracją codziennych zajęć i spraw ludzi,
 • twórcy sięgali po spokojną kolorystykę,
 • stosowali kompozycję uproszczoną,
XX wiek
 • negacja realizmu,
 • poszukiwanie nowych form wyrazu, nurty awangardowe,
 • wyróżnia się:  wczesny modernizm, ekspresjonizm (1911/1935), konstruktywizm (lata 20.),  nurt międzynarodowy (1919/1990), art decó (1925/1939),
XXI wiek
 • nowe źródła natchnienia (reklamy, komiksy, artykuły przemysłowe).