Budowa i znaczenie form czasu

We współczesnym języku polskim występują trzy formy czasu:

  • formy czasu teraźniejszego, np. maluję, malujemy,
  • formy czasu przeszłego, np. malowałem, malowaliśmy,
  • formy czasu przyszłego, np. będę malował (lub będę malować), bedziemy malowali (lub będziemy malować).

Oba szeregi (sposoby) odmiany form czasu przyszłego uznaje się za jednakowo poprawne.