Światowy Dzień Praw Osób Starszych [15 czerwca]

Społeczeństwa starzeją się w szybkim tempie, co jest zjawiskiem wysoko niepokojącym. Tematyka ludzi starszych pojawiła się w kręgu zainteresowań polityk rodzinnych różnych państw pod koniec ubiegłego stulecia. W 1990 roku (14 grudni) ONZ powołała do życia Międzynarodowy Dzień Starszych, obchodzony rokrocznie 1 października, a niejako na zamknięcie wieku, także ONZ, rok 1999 ogłosiła Rokiem Seniorów.

Dzisiejsze święto, czyli Światowy Dzień Praw Osób Starszych  zainicjowała w 2006 roku organizacja The International Network for the Prevention of Elder Abuse, walcząca ze znęcaniem się nad osobami starszymi, sprzeciwiająca się złemu traktowaniu, zaniedbywaniu i wykorzystywaniu ludzi starszych. Jest to problem niezwykle istotny, także i w Polsce, choć niewiele na tego święta wiedzą nawet sami seniorzy.

Idea jest jednak zaszczytna i warto promować to święto i szacunek do starszego pokolenia. Należy pamiętać, że nikomu nie wolno łamać praw najstarszej części społeczeństwa w każdym państwie. Obchody tego święta to spotkania z seniorami, kampanie społeczne przeciw nadużyciom wobec starszych, propagowanie wolontariatu pomocowego dla seniorów,

Sprawy te staja się bliskie decydentom, dlatego do kalendarz spotkań światowych polityków Światowego Zgromadzenia Na Temat Starzenia Się. Symbolem święta jest kolor fioletowy, dlatego organizowane sa akcje „Załóż coś fioletowego”na znak solidarności.

Młodzi powinni mieć świadomość, że seniorzy byli nie tak dawno w tym wieku co oni, a za kilka, kilkanaście lat dzisiejsi młodzi zajmą  miejsce obecnych seniorów.