Błędy fleksyjne

  • Polegają na nieprawidłowym użyciu wyrazów.
  • Dotyczą zaburzonych odmian (form fleksyjnych).
  • Wynikają często z błędnego zakwalifikowania wyrazu do wzoru odmiany.
  • Przykład: podkoszulka zamiast podkoszulek.