Brak grafiki
Fleksja

Czasowniki dokonane

Czasowniki dokonane oznaczają czynności lub stany spełnione (zakończone), kompletnie od początku do końca, np. przeczytać, przeczytam, napisać, napiszesz, pójdę. Czasowniki dokonane tworzą formy: czasu przeszłego, np. zaśpiewałem, posprzątał, poszliśmy, czasu przyszłego prostego, np. zaśpiewam, napiszesz, […]

Brak grafiki
Fleksja

Czasowniki posiłkowe

Czasownik posiłkowy to taki, który tworzy formy złożone: w orzeczeniu imiennym jest łącznikiem, np. Mama jest nauczycielką. Józio zostanie piłkarzem. w formach złożonych czasu przyszłego złożonego  to czasownik „być”,  np. będę śpiewał, będziemy śpiewali, w […]

Brak grafiki
Fleksja

Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie

Czasowniki przechodnie to takie, które tworzą stronę czynną i bierną, np. Artysta maluje obraz. Obraz jest malowany przez artystę. Czasowniki, które nie tworzą strony biernej to czasowniki nieprzechodnie, np. iść, siedzieć, leżeć, jechać…

Brak grafiki
Fleksja

Czasy bezwzględne

Pojęcie to odnosi się do trzech podstawowych czasów, kiedy oznaczają czynność lub stan bezwzględnie, tj. tylko w ich stosunku do chwili mówienia, a wiec kiedy czas teraźniejszy oznacza czynność lub stan zgodne z momentem mówienia […]

Brak grafiki
Fleksja

Czasy względne

Kategoria gramatyczna czasownika wyrażająca następstwo czynności lub stanu w stosunku do czasu trwania  innej czynności. W języku polskim następstwo czynności (stanu)polegające na jej uprzedniości lub równoczesności jest oznaczane formami imiesłowów uprzednich i współczesnych. Imiesłów uprzedni […]

Brak grafiki
Fleksja

Części fleksyjne wyrazu

Mowa tu o temacie i końcówce, które wydzielane sa w wyrazie pełniącym jakąś funkcję w zdaniu. Przykłady: Książk-a leży w bibliotece. Pożyczyłem książk-ę z biblioteki.

Brak grafiki
Fleksja

Deklinacja

Odmiana wyrazów przez przypadki i liczby, a przymiotników, zaimków, liczebników i imiesłowów przymiotnikowych także przez rodzaje, polegająca na dodawaniu do w zasadzie niezmiennego tematu zmiennych końcówek, które wyrażają ich różne funkcje składniowe i znaczeniowe. Jest […]

Brak grafiki
Fleksja

Deklinacja i koniugacja

Odmienne części mowy dzielimy na dwie grupy. Jedną stanowią czasowniki, które odmieniają się przez: osoby, liczby, czasy, tryby, strony, w czasie przeszłym, przyszłym złożonym i w w trybie przypuszczającym- także przez rodzaje. Odmianę czasowników nazywamy […]

Brak grafiki
Fleksja

Deklinacja i koniugacja

Wyrazy odmienne odmieniają się przez przypadki lub osoby. Odmianę przez przypadki nazywamy deklinacją, odmianę przez osoby – koniugacją. Deklinacji podlegają: rzeczowniki, przymiotniki, liczebniki główne, porządkowe i zbiorowe, zaimki rzeczowne, przymiotne, liczebne, imiesłowy przymiotnikowe. Koniugacji podlegają: […]

Brak grafiki
Fleksja

Deklinacja liczebnikowa

Odmiana właściwa liczebnikom głównym od dwa do dziewięćset. Odmieniają się one przez przypadki i rodzaje, nie mają natomiast form liczby. Inne grupy liczebników mają właściwe sobie typy odmiany. Przykłady: dwa, dwie, dwóch, dwu, dwom, dwoma, […]