Deklinacja liczebnikowa

  • Odmiana właściwa liczebnikom głównym od dwa do dziewięćset.
  • Odmieniają się one przez przypadki i rodzaje, nie mają natomiast form liczby.
  • Inne grupy liczebników mają właściwe sobie typy odmiany.

Przykłady:

  • dwa, dwie, dwóch, dwu, dwom, dwoma, dwiema, dwaj,
  • cztery, czterech, czterem, czterej itd.