Deklinacja męska

  • Odmiana przez przypadki i liczby właściwa rzeczownikom rodzaju męskiego.
  • Dotyczy rzeczowników zakończonych w mianowniku liczby pojedynczej na spółgłoskę twardą, miękką lub stwardniałą.
  • Poodle jej też rzeczowniki zdrobniałe zakończone na -o.

Przykłady:

  • chłop,
  • dąb,
  • koń,
  • niedźwiedź,
  • wąż,
  • wujcio,
  • Kazio.