Czasowniki posiłkowe

Czasownik posiłkowy to taki, który tworzy formy złożone:

  • w orzeczeniu imiennym jest łącznikiem, np. Mama jest nauczycielką. Józio zostanie piłkarzem.
  • w formach złożonych czasu przyszłego złożonego  to czasownik „być”,  np. będę śpiewał, będziemy śpiewali,
  • w formach strony biernej , np. będzie oddany, zostanie naprawiony.

Warto pamiętać, że czasowniki posiłkowe mogą także funkcjonować jako samodzielne czasowniki,  np. Bartek zostanie adwokatem. Bartek zostanie dłużej w szkole.