Części fleksyjne wyrazu

Mowa tu o temacie i końcówce, które wydzielane sa w wyrazie pełniącym jakąś funkcję w zdaniu.

Przykłady:

  • Książk-a leży w bibliotece. Pożyczyłem książk-ę z biblioteki.