Części morfologiczne wyrazu

  • Najmniejsze i niepodzielne (nierozkładalne) części znaczeniowe wyrazu.
  • Są to morfemy: rdzeń, przedrostek i przyrostek.
  • Rdzeń to morfem leksykalny.
  • Przedrostek i przyrostek (fiksy) to morfemy słowotwórcze.
  • Końcówka to morfem fleksyjny.

Przykłady:

  • przed-szkol-e,
  • dom-ek,
  • naj-lep-szy.