Części słowotwórcze wyrazu

    • Są to podstawa słowotwórcza i formant.
    • Są to człony uczestniczące w tworzeniu nowych wyrazów.