Czasy względne

  • Kategoria gramatyczna czasownika wyrażająca następstwo czynności lub stanu w stosunku do czasu trwania  innej czynności.
  • W języku polskim następstwo czynności (stanu)polegające na jej uprzedniości lub równoczesności jest oznaczane formami imiesłowów uprzednich i współczesnych.
  • Imiesłów uprzedni oznacza czynność (stan) zakończoną wcześniej niż czynność wyrażana przez słowom osobowe, np. skończywszy zadanie, napisałem wypracowanie.
  • Imiesłów współczesny oznacza czynność trwającą jednocześnie z czynnością wyrażoną przez słowo osobowe, np. Czytając książkę, robiłem notatki.
  • Funkcja czasu względnego może też wynikać z kontekstu.