Czasy bezwzględne

Pojęcie to odnosi się do trzech podstawowych czasów, kiedy oznaczają czynność lub stan bezwzględnie, tj. tylko w ich stosunku do chwili mówienia, a wiec kiedy czas teraźniejszy oznacza czynność lub stan zgodne z momentem mówienia o nich, a czas przyszły – czynność lub stan późniejsze od momentu mówienia o nich.