Deklinacja i koniugacja

Wyrazy odmienne odmieniają się przez przypadki lub osoby. Odmianę przez przypadki nazywamy deklinacją, odmianę przez osoby – koniugacją.

Deklinacji podlegają:

  • rzeczowniki,
  • przymiotniki,
  • liczebniki główne, porządkowe i zbiorowe,
  • zaimki rzeczowne, przymiotne, liczebne,
  • imiesłowy przymiotnikowe.

Koniugacji podlegają:

  • czasowniki osobowe (takie formy czasownika, które występują w funkcji orzeczenia).

Ze względu na zasób form odmiany i cechy tych form rozróżniamy  typy deklinacji:

  • deklinację rzeczownikową (polega na odmianie przez przypadki i liczby, a obejmuje rzeczowniki i liczebniki typu milion, kwadrylion),
  • deklinację liczebnikową (polega na odmianie przez przypadki i rodzaje i obejmuje liczebniki od 2 do 900),
  • osobne typy deklinacyjne reprezentują zaimki rzeczowne i liczebniki zbiorowe.