Zabytkowy budynek dawnego hotelu „Wersal” w Kielcach

Przy ulicy Sienkiewicza, przy zbiegu z ulicą Staszica znajduje się zabytkowa kamienica z początku XX wieku, dokładnie 1912 roku. W budynku dawniej rezydował hotel „Wersal” (zapisywany też jako „Versal”) z piękna kawiarnią.  Pierwotnym właścicielem była  rodzina Wilczyńskich (budowniczy obiektu), później  rodzina Jana Króla ze znanej rodziny kieleckich cukierników. Obecnie budynek ma wartość architektoniczną, zadziwia ukształtowaniem bryły i eklektycznym wystrojem elewacji. Przez lata lokale  zajmowały różne biura i w tak w zasadzie jest do dzisiaj, dlatego obiekt nazywany jest budynkiem użyteczności publicznej. Na parterze budynku znajdowała się kilka lat Pizza Hut, potem pojawiła się restauracja „LouLou”, a od 2014 roku ma swoją siedzibę dyskont „Biedronka”.